Aplikacje dla pracowników - Edu Lublin

Article heading icon

Aplikacje dla pracowników

Dostęp do aplikacji w Zintegrowanym Systemie Informatycznym Miasta Lublin

Logowanie dla pracowników jednostek oświatowych do Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Lublin

Wprowadza się nową procedurę dotyczącą nadawania uprawnień dla pracowników jednostek oświatowych i LCEAO. Wnioskowanie o uprawnienia do systemów teleinformatycznych odbywa się w dedykowanym do tego systemie HelpDesk, w sekcji Wnioski i Uprawnienia, korzystając z formularza „Wniosek o nadanie/modyfikacje uprawnień”.

Formularz dostępny jest dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek oświatowych oraz osób upoważnionych przez dyrekcję do wnioskowania.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wypełnienia wniosku o uprawnienia zostały zawarte w poniższej instrukcji oraz materiale multimedialnym.
Od 1 stycznia 2023 w ramach nowej procedury wnioskowania będą realizowane wnioski o nadanie i modyfikację uprawnień, wynikające z bieżących potrzeb w tym zakresie (zatrudnienie nowych pracowników, zmiana zakresu obowiązków). Równolegle zostanie przeprowadzona kompleksowa weryfikacja uprawnień dla wszystkich pracowników w danej jednostce – rozpocznie się w lutym 2023 roku i każdy z dyrektorów zostanie odrębnie poinformowany o terminie weryfikacji uprawnień w jego jednostce. Proces ten będzie polegał na zawnioskowaniu od nowa o uprawnienia do systemów teleinformatycznych dla wszystkich pracowników jednostki organizacyjnej.
W kontekście wnioskowania o uprawnienia należy zwrócić uwagę na istotną kwestię, mianowicie pierwszy wniosek dla pracownika w roku 2023 powinien dotyczyć wszystkich systemów teleinformatycznych i uprawnień, jakie pracownik obecnie posiada i powinien posiadać. Dzięki temu system zarejestruje aktualnie posiadane uprawnienia i będą one widoczne dla osoby wnioskującej podczas kolejnego użycia formularza.