Pływające przedszkolaki - Edu Lublin

Article heading icon

Pływające przedszkolaki

Program Powszechnej Nauki Pływania „Lubelskie Pływające Przedszkolaki” realizowany jest przez Miasto Lublin od roku szkolnego 2012/2013. W ramach programu uczęszczające do lubelskich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci 6-letnie, zamieszkałe na terenie Lublina, pochodzące w szczególności z rodzin, które nie mają środków na komercyjne zajęcia oraz znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej są objęte bezpłatną nauką pływania. Program nie tylko pomaga dzieciom zdobywać pierwsze szlify na pływalni, ale także ukazuje im alternatywny sposób aktywnego spędzania wolnego czasu i zachęca je do kontynuowania nauki pływania na kolejnych etapach kształcenia.

Wszystkie zajęcia prowadzone są nieodpłatnie przez trenerów i instruktorów z Uczniowskiego Klubu Sportowego Szkoła Pływania 23 Lublin. Dzieci uczestniczące w projekcie nie ponoszą żadnych kosztów. Każdemu uczestnikowi Programu zapewniona zostanie bezpłatna wyprawka na zajęcia. Kurs nauki pływania trwa 20 godzin. Zajęcia odbywają się w krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie, średnio raz w tygodniu i trwają 45 minut.

Do X etapu Programu zakwalifikowano 40 dzieci w wieku 6 lat uczęszczających do 4 przedszkoli  oraz do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, w tym:

  1. Przedszkole nr 13 w Lublinie, ul. Okrzei 9 - 5 osób,
  2. Przedszkole nr 50 w Lublinie, ul. Podzamcze 7a - 5 osób,
  3. Przedszkole nr 54 w Lublinie, ul. Lwowska 34 - 5 osób,
  4. Przedszkole nr 59 w Lublinie, ul. Niepodległości 12A - 5 osób,
  5. Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 23 w Lublinie - 20 osób.

Program współorganizowany jest przez Gminę Lublin i Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Pływania 23 Lublin.