Edu Lublin

Article heading icon

Szkoły i placówki oświatowe

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla szkół i placówek oświatowych różnego typu

 • 60 przedszkoli,
 • 2 zespołów przedszkolnych,
 • 36 szkół podstawowych,
 • 1 szkoły podstawowej specjalnej prowadzącej szkołę filialną,
 • 13 liceów ogólnokształcących,
 • 3 zespołów (przedszkole + szkoła podstawowa),
 • 4 zespołów szkół ogólnokształcących,
 • 13 zespołów szkół zawodowych, w tym:
  • 1 centrum kształcenia ustawicznego,
  • 1 centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego,
 • 1 szkoły muzycznej I i II stopnia,
 • 4 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
 • 6 poradni i zespołów poradni psychologiczno-pedagogicznych,
 • 4 burs szkolnych,
 • 2 młodzieżowych domów kultury,
 • 1 młodzieżowego ośrodka socjoterapii.

Wykaz jednostek oświatowych

 • Przedszkole nr 2 w Lublinie
 • Przedszkole nr 3 im. Marii Jankowskiej w Lublinie
 • Przedszkole nr 5 w Lublinie
 • Przedszkole nr 7 w Lublinie
 • Przedszkole nr 9 w Lublinie
 • Przedszkole nr 10 w Lublinie
 • Przedszkole Specjalne nr 11 w Lublinie
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Lublinie
 • Przedszkole nr 13 w Lublinie
 • Przedszkole nr 15 w Lublinie
 • Przedszkole nr 16 w Lublinie
 • Przedszkole nr 18 w Lublinie
 • Przedszkole nr 19 w Lublinie
 • Przedszkole nr 22 w Lublinie
 • Przedszkole nr 25 w Lublinie
 • Przedszkole nr 28 w Lublinie
 • Przedszkole nr 31 w Lublinie
 • Przedszkole nr 32 w Lublinie
 • Przedszkole nr 33 im. Kubusia Puchatka w Lublinie
 • Przedszkole nr 34 w Lublinie
 • Przedszkole nr 35 w Lublinie
 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 w Lublinie
 • Przedszkole nr 37 w Lublinie
 • Przedszkole Integracyjne nr 39 w Lublinie
 • Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40 w Lublinie
 • Przedszkole nr 42 w Lublinie
 • Przedszkole nr 43 w Lublinie
 • Przedszkole nr 44 w Lublinie
 • Przedszkole nr 45 w Lublinie
 • Przedszkole nr 46 w Lublinie
 • Przedszkole nr 47 w Lublinie
 • Przedszkole nr 48 w Lublinie
 • Przedszkole nr 49 w Lublinie
 • Przedszkole nr 50 w Lublinie
 • Przedszkole nr 52 w Lublinie
 • Przedszkole nr 54 w Lublinie
 • Przedszkole nr 56 w Lublinie
 • Przedszkole nr 57 w Lublinie
 • Przedszkole nr 58 w Lublinie
 • Przedszkole nr 59 w Lublinie
 • Przedszkole nr 63 w Lublinie
 • Przedszkole nr 64 w Lublinie
 • Przedszkole nr 65 w Lublinie
 • Przedszkole nr 66 w Lublinie
 • Przedszkole nr 69 w Lublinie
 • Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym nr 70 w Lublinie
 • Przedszkole nr 72 w Lublinie
 • Przedszkole nr 73 w Lublinie
 • Przedszkole nr 74 w Lublinie
 • Przedszkole nr 75 w Lublinie
 • Przedszkole nr 76 w Lublinie
 • Przedszkole nr 77 w Lublinie
 • Przedszkole nr 78 w Lublinie
 • Przedszkole nr 79 w Lublinie
 • Przedszkole nr 81 w Lublinie
 • Przedszkole nr 83 w Lublinie
 • Przedszkole nr 84 w Lublinie
 • Przedszkole nr 85 w Lublinie
 • Przedszkole nr 87 w Lublinie

 • Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie
 • Zespół Przedszkolny nr 2 w Lublinie

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 40 im. Lubelskiego Lipca 1980
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej w Lublinie
 • Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 • Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Lublinie
 • II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 • III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
 • V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie
 • VII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Lublinie
 • VIII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie
 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lublinie
 • XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie
 • XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zesłańców Sybiru w Lublinie
 • XXIX Liceum Ogólnokształcące im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
 • XXX Liceum Ogólnokształcące im. księdza Jana Twardowskiego w Lublinie

 • Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego im. Gen. Franciszka Kleeberga w Lublinie
 • Zespół Szkół Ekonomicznych im. Augusta i Juliusza Vetterów w Lublinie
 • Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie
 • Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Odzieżowo-Włókienniczych im. Władysława Stanisława Reymonta w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 12 w Lublinie
 • Zespół Szkół nr 13 w Lublinie
 • Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Syroczyńskiego w Lublinie
 • Zespół Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Lublinie

 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Lublinie
 • Lubelskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Lublinie

 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej im. Jana Pawła II w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Lublinie
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Lublinie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Lublinie
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Lublinie
 • Zespół Poradni nr 1 w Lublinie
 • Zespół Poradni nr 2 w Lublinie
 • Zespół Poradni nr 3 w Lublinie

 • Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Lublinie
 • Młodzieżowy Dom Kultury "Pod Akacją" w Lublinie