Projekt oświatowy - Edu Lublin

Zintegrowany system informatyczny dla jednostek oświatowych miasta Lublin

logotyp_edu.lublin2.png

O projekcie

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

 

Projekt zakłada wdrożenie centralnego systemu do kompleksowej obsługi gminnych jednostek oświatowych, w tym uruchomienie funkcji wspomagających zarządzanie oświatą w sferze organizacyjnej i dydaktycznej, rozwój e-usług, rozbudowę istniejącego programu finansowo – księgowego. Powstały system pozwoli na udostępnienie szerokiego zakresu usług publicznych dla ucznia, rodzica i nauczyciela np. e-dziennik, nabór do przedszkoli i szkół, obsługa awansu zawodowego nauczycieli, obsługa wniosków na stypendia.

 

Dotychczas używane odrębne aplikacje informatyczne zostają zastąpione jednym systemem centralnym, który stworzy warunki do szybszej i efektywniejszej wymiany danych oraz informacji. Dzięki realizacji projektu zostaną zapewnione kompleksowe rozwiązania do zarządzania oświatą oraz udostępnione jednolite usługi publiczne w zakresie oświaty.

Folder promocyjny EduLublin do pobrania (pdf, 28.54 MB)

Projekt pod nazwą "Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wartość dofinansowania wynosi ponad 11 000 000,00 PLN

Obrazek zawiera zestawienie znaków, które informują o unijnym dofinansowaniu: znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, barwy Rzeczypospolitej Polskiej, znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego oraz znak Unii Europejskiej z napisem Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Pozostałe informacje

Tablica_EFRR

Konferencja Edu Lublin, e-oświata w Lublinie. Transformacja cyfrowa w lubelskiej edukacji odbyła się 16 listopada, w ramach podsumowania projektu: pt „Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla jednostek oświatowych miasta Lublin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020. Celem projektu było wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej oraz wzmocnienie rozwoju e-usług publicznych w dziedzinie oświaty.

Wydarzenie zostało przygotowane w formule online i było doskonałą okazją do zaprezentowania poszczególnych obszarów projektu jak i do wymiany opinii i doświadczeń z realizacji projektu.

Konferencja została przygotowana we współpracy z Partnerami projektu: VULCAN Sp. z o.o., COiG SA, Apius Technologies SA, Samsung Electronics Polska i Microsoft Polska.

Zapraszamy do lektury załączonej agendy Konferencji oraz obejrzenia prezentacji.

 1. Program konferencji (pdf, 10.86 mb)
 2. Prezentacja przedstawiona przez p. Andrzeja Wojewódzkiego, Sekretarza Miasta Lublin (pdf, 7.62 mb)
 3. Prezentacja przedstawiona przez p. Grzegorza Hunicza, Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin (pdf, 3.39 mb)
 4. Prezentacja przedstawiona przez p. Katarzynę Fiedorek, Zastępcę Dyrektora Wydziału Informatyki i Telekomunikacji Urzędu Miasta Lublin (pdf, 4.16 mb)
 5. Prezentacja przedstawiona przez p. Sebastiana Wasiołka, trenera, eksperta ds. edukacji zdanej firmy Vulcan Sp. z o.o  (pdf, 5.37 MB)
 6. Prezentacja przedstawiona przez p. Artura Rudnickiego, przedstawiciela firmy Microsoft (pdf, 0.99 mb)
 7. Prezentacja przedstawiona przez p. Łukasza Kulacza, przedstawiciela firmy Apius (pdf, 1.78 mb)
 8. Prezentacja przedstawiona przez p. Hannę Panwic - Friebe, przedstawiciela firmy Samsung (pdf, 2.62 mb)
 9. Prezentacja przedstawiona przez p. Iwonę Woźniak, Dyrektora Biura Obsługi Kancelaryjnej Urzędu Miasta Lublin (pdf, 0.97 mb)
 10. Prezentacja przedstawiona przez p. Barbarę Czołowską, Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty (pdf, 2.55 mb)
 11. Prezentacja przedstawiona przez p. Mirosława Jarosińskiego, Zastępcy Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin (pdf, 0.68 mb)
 12. Prezentacja przedstawiona przez p. Marka Błaszczaka, Dyrektora Zespołu Szkół nr 13 w Lublinie (pdf, 1.63 mb)
 13. Prezentacja przedstawiona przez p. Bożenę Jarmuł, głównego specjalistę Wydziału Oświaty i Wychowania
  UM Lublin (pdf, 1.42 mb)
 14. Prezentacja dotycząca Szkoły w chmurze (pdf, 6.80 mb)